So sánh sản phẩm

ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Ngày đăng : 08:37:05 16-02-2017
Chứng nhận ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý Chất lượng được công nhận rộng rãi nhất. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu của HQH trong ngành sản xuất và kinh doanh bàn ghế và các thiết bị thẩm mỹ.
 
ISO 9001:2008 được công nhận trên toàn thế giới như là chuẩn mực về quản lý chất lượng. Việc một tổ chức được cấp chứng nhận này cho biết tổ chức đó tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng và có khả năng cung cấp sản phẩm hay dịch vụ một cách nhất quán, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp lý hiện hành.
 
 
 
Thông qua Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008 này, BGĐ công ty đã có những định hướng phát triển cho tương lai được thể hiện trong Mục tiêu và Chính sách Chất lượng.
Tags:
Tin cùng danh mục