12. Bàn Massage

  • Chân Thủy LựcChân Thủy Lực
  • Khung Sắt Tháo RờiKhung Sắt Tháo Rời
  • Khung GỗKhung Gỗ
  • Khung SắtKhung Sắt