9. Khay Đẩy - Tủ Đồ

  • Khung NhựaKhung Nhựa
  • Khung SắtKhung Sắt
  • Khung Gỗ Sơn PUKhung Gỗ Sơn PU